camfone-mobile camfone-mobile
Kampong Cham
No. ឈ្មោះហាង ឤស័យដ្ឋាន Map ទំនាក់ទំនង
1 អប្សរា កំពង់ចាម 097 6627999
2 សុខ ផេង កំពង់ចាម 012 633007, 097 6099199
3 ម៉េង ឡុង ផ្សារ ព្រៃទទឹង 076 5709222
4 អាស៊ី I កំពង់ចាម 017 433 339 / 010 330 393 / 090 330 393
5 ហាង ភាង កំពុងចាម 012 317 773 / 012 299 554